Hem

Den Bra Affären Affärskonsult Sverige (DBA) handlar om att göra bättre affärer. Vårt uppdrag är att du som köpare eller säljare av produkter och tjänster ska utveckla affären bättre. Det kan handla om kostnadsreducering, ökad leveranskvalitet, utveckling av det strategiska samarbetet mellan parterna, ökad intäkt eller enstaka punktinsatser såsom genomlysning av avtalsleverantörer.

Offentlig sektor – organisationer som lyder under regelstyrd upphandling

 

Upphandlingsfunktionen är synnerligen viktig i en offentlig verksamhet. Det är en strategisk funktion som ska verka för säkerställandet av verksamhetens behov. Till detta uppdrag ska kopplas en hög grad av affärsmässighet. Genom köpen ska verksamheten utvecklas för att verkställa sitt uppdrag, nå sina mål och uppfylla sin vision.

 

Privat sektor

 

DBA stödjer privata företag inom främst inköp och försäljning. Vi genomför hela eller delar av inköpsprocesser i ett antal olika branscher, både av tjänster och produkter. Vi anlitas även för punktinsatser som till exempel behovsanalys, leverantörsuppföljning eller marknadsanalys.

 

Copyright © Den Bra Affären Affärskonsult Sverige