Affärside

Vi verkar för bättre affärer. Vårt uppdrag är att du som offentlig köpare av produkter och tjänster ska göra ännu bättre inköp.

 

Det kan handla om kostnadsreducering, ökad leveranskvalitet, utveckling av det strategiska samarbetet mellan parterna eller enstaka punktinsatser såsom genomlysning av avtalsleverantörer. DBA har utvecklat en egen upphandlingsprocess vars fokus är att före, under och efter upphandlingen utveckla affären och köpet. Tillsammans har konsulterna i DBA djupgående verksamhetskunskap inom drygt 35 tjänste- och produktområden.

 

Vi utför även inköp och upphandlingar i angränsande områden då vår metodik och upphandlingsprocess säkerställer bra inköp inom flera områden. Anlitandet av DBA säkerställer en korrekt kravspecifikation, en god leverans, rätt priser samt en noggrann uppföljning av leverantörerna. Vi ska ses som ett komplement till våra kunders interna upphandlingsfunktioner.

 

Med den unika verksamhetskompetens vi har, kopplat till omfattande erfarenhet av inköp och försäljning inom dessa områden, ska vi bidra till att förbättra affärerna inom dessa områden för våra uppdragsgivare.

Vår utgångspunkt

 

Upphandlingsfunktionen är synnerligen viktig i en offentlig verksamhet. Det är en strategisk funktion som ska verka för säkerställandet av verksamhetens behov. Till detta uppdrag ska kopplas en hög grad av affärsmässighet. Genom köpen ska verksamheten utvecklas för att kunna generera ännu högre värde till interna och externa kunder.

 

Vår övergripande tanke

 

Inköp och upphandling kan vara svårt och tidskrävande. Det finns emellanåt ett kompetens- och kommunikativt glapp mellan beställaren och upphandlingsfunktionen vilket kan resultera i oklara kravställningar och därmed mindre bra köp. Vi anser att personer med djup verksamhets-kompetens i kombination med omfattande erfarenhet av inköp och försäljning möjliggör ännu bättre affärer. Vi kallar det Verksamhetsnära upphandling.

 

Copyright © Den Bra Affären Affärskonsult Sverige