Erfarenhet

Affärsutveckling mot offentlig sektor

Utveckling av Bid team och anbudsfunktioner

Försäljningsutveckling

Coachning av säljare

Praktiskt anbudsarbete

Upphandling i lågkostnadsländer

Systemförsäljning av komplexa tekniska system

Logistikutveckling

Vi har kompetens och erfarenhet inom följande specialistområden:

 

Bemanning

Rekrytering

Omställningstjänster

Sourcing

Management

Miljö

IT-konsulter

IT in- och outsourcing

Lokalvård

Flyttjänster

Vård och omsorg

Telecom, eget köp samt in- och outsourcing

 

Copyright © Den Bra Affären Affärskonsult Sverige